Vegetační zpráva č.IV 2005 – červenec
(Žatecko)


1. základní klimatické údaje

 

 

 
teplota t°C
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
červenec
18,4
19,0
18,0
0,6
 
 
srážky mm
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
červenec
30,6
122,0
59,0
91,4
 
 
srážky od počátku roku v mm
Měsíc
2004
2005
30-tiletý prům.
rozdíl
(2005-2004)
červenec
251,2
334,5
263,0
83,3
 

 

Rok 2005 2004

Maximální teplota - °C

36,0 (29.07.) 31,4 (20.07.)

Minimální teplota - °C

6,4 (24.07.) 7,2 (07.07.)

Maximální srážky mm

19,8 (05.,14.07.) 18,0 (08.07.)

Počet suchých dnů

   

 

Měsíc červenec byl oproti normálu teplotně o jeden stupeň vyšší, zásluhou vysokých teplot v závěru měsíce. Také srážkově byl oproti dlouhodobému průměru o 63 mm vyšší. 29.7.- 30.7. se přes Čechy přehnala vichřice která způsobila poškození chmelnic v Žatecké a části Úštěcké oblasti. V Žatecké oblasti spadlo přibližně 80 ha chmelových konstrukcí a v Úštěcké oblasti 8 ha chmelových konstrukcí.

2. hodnocení průběhu vegetace


Dlouživý růst chmele pokračoval i v první polovině měsíca a tak většina chmelnic dosahuje výšky konstrukce a část chmelnic i výšku chmelnice přesahuje. Kvetení chmele bylo sporadicky zaznamenáno v nižších polohách počátkem měsíce a na všech chmelnicích se objevilo koncem první dekády. Toto se týká pouze odrůdy Žatecký poloraný červeňák. Ostatní odrůdy započaly kvést až ve druhé polovině měsíce. Květy jsou nasazeny v průměrné výšce 2 metry a jsou rovnoměrně rozmístěny po celém habitu rostliny, což v současné době dává předpoklad k dobré sklizni.Úroveň obsahu alfa hořkých látek není možné vzhledem ke stavu vegetace v této době odhadnout , ale dá se předpokládat že by mohla být na úrovni loňského roku. Vzhledem ke stavu vegetace se dá očekávat zahájení sklizně 18.8.-20.8. 2005

3. ochrana chmele


Počátkem měsíce byly v některých chmelnicích zjištěny okřídlené mšice ( migrantes alatae ). Bylo nutné urychleně dokončit aplikaci Confidoru 70 WG, popřípadě na plochách s přežívajícími mšicemi použít Karate Zeon 5 CS v 0,04% koncentraci. Počátkem třetí dekády měsíce byla také na mnoha chmelnicích zjištěna sviluška chmelová. Bylo proto doporučeno použití přípravků Ortus 5 SC a Omite 30W v koncentracích dle metodiky ochrany chmele.
V případě houbových chorob nebyly dosud zjištěny příznaky padlí chmelového, naproti tomu je třeba vzhledem k vysoké vlhkosti vzduchu a poměrně četným přeháňkám věnovat i nadále zvýšenou pozornost výskytu peronospory chmelové.

I přes tyto problémy však hodnotíme zdravotní stav chmele jako dobrý.

 Zpět