PROFIL SPOLEČNOSTI

 

Společnost ARIX a.s. je významnou českou firmou na trhu s chmelem a jeho produkty.

Díky kapitálovému a personálnímu propojení s významnými pěstiteli českého chmele, finančnímu zázemí, mnohaletým zkušenostem i kontaktům vedení firmy, je ARIX a.s. spolehlivým obchodním partnerem.

Hlavním posláním společnosti je výroba a obchod s renomovanou českou odrůdou Žatecký poloraný červeňák. Tu díky její tradici, kvalitě a jedinečnosti využívají přední světové pivovary pro výrobu nejprestižnějších značek piv.

Důležitou specifikou společnosti ARIX a.s. je, že se nezabývá pouze obchodem s českým chmelem, ale ve významné míře také jeho produkcí na kapitálově propojených farmách.

Společnost PP servis a.s. je plně kapitálově a personálně propojena s ARIX a.s. Jedná se o největšího výrobce chmele nejen v České republice, ale i v Evropě. Chmel se zde pěstuje celkem na 387 ha, a to převážně v renomovaných polohách Údolí Zlatého potoka a Podlesí. Na 285 ha se pěstuje odrůda Žatecký poloraný červeňák, na dalších více než 100 ha jsou pěstovány odrůdy Sládek, Premiant a Agnus. Přibližně 2/3 těchto ploch se zavlažuje.


Společnost TUFA s.r.o. je další kapitálově propojenou farmou společnosti ARIX a.s., která pěstuje chmel na 85 ha. Jedná se převážně o Žatecký poloraný červeňák.