AKTUALITY


Odrůda žatecko (t) úštěcko (t) tršicko (t) ČR celkem (t)
         
ŽPČ 4 156,24 703,47 614,48 5 474,19
Agnus 110,96 20,87 4,32 136,15
Bohemie   0,00 0,00 1,25 1,25
Cascade 1,60 0,00 0,00 1,60
Harmonie 19,35 0,00 0,00 19,35
Kazbek 65,26 14,13 12,50 91,89
Premiant 202,51 93,93 80,40 376,84
Rubín 1,53 0,00 0,00 1,53
SAAZ LATE   97,35 0,00 4,38 101,73
SAAZ speciál 84,18 0,00 0,00 84,18
Sládek 513,49 101,19 217,26 831,94
Vital 8,40 0,00 0,00 8,40
Ostatní 15,66 0,00 0,00 15,66
Celkem 5 276,53
933,59 934,59 7 144,71

 

Zdroj web: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský