Vegetační zpráva leden - duben 2017 (Žatecko)

1. Základní klimatické údaje


teplota °C


Měsíc

2017

2016

30-tiletý prům.

rozdíl (2017-2016)

leden

-4,7

-0,2

-2,0

-4,5

únor

1,6

3,8

-0,2

-1,2

březen

7,0

4,5

3,6

2,5

duben

8,4

8,4

8,5

0,0

Suma

12,3

16,5

9,9

-4,2

srážky mm


Měsíc

2017

2016

30-tiletý prům.

rozdíl (2017-2016)

leden

8,0

23,8

20,0

-15,8

únor

15,2

23,4

19,0

-8,2

březen

29,2

23,8

23,0

5,4

duben

46,4

14,8

32,0

31,6

Suma

98,8

85,8

94,0

13,0


Rok

2017

2016

Maximální teplota - °C

23,6 (10.04.)

24,2 (05.04.)

Minimální teplota - °C

-3,5 (21.04.)

-3,7 (02.04.)

Maximální srážky - mm

12,8 (04.04.)

5,8 (13.04.)

Počet suchých dnů

15

23

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly měsíce leden a únor teplotně i srážkově podprůměrné, oproti tomu byly v březnu teploty i srážky nadprůměrné. Teploty +3,4°C a srážky +6,2 mm.

Měsíc duben byl v porovnání s 30-tiletým průměrem, a to jak a teplotně průměrný avšak srážkově nadprůměrný +14,4 mm.

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace


Jarní práce v dubnu začaly díky teplému počasí v březnu v mírném předstihu, přesto zavádění hybridů (Sládek, Premiant a Agnus) se díky chladnému počasí v druhé polovině dubna mírně posunulo.

Zavádění chmele u hybridů proběhlo na přelomu dubna a května. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět v druhém týdnu měsíce května. Porosty jsou oproti loňskému roku mírně opožděné.

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2017 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )


Oproti roku 2016 došlo k navýšení ploch o 162 ha.

Odrůda

žatecko (ha)

z toho výsaz

úštěcko (ha)

z toho výsaz

tršicko (ha)

z toho výsaz

ČR (ha)

z toho výsaz

ŽPČ

3 390

204

459

23

472

35

4 321

262

Agnus

39

4

3

0

0

0

42

4

Bohemie

1

0

0

0

1

0

2

0

Cascade

1

0

0

0

0

0

1

0

Hallertau Traditon

1

0

0

0

0

0

1

0

Harmonie

5

0

0

0

0

0

5

0

Kazbek

24

10

5

2

5

0

34

12

Ostatní

8

0

0

0

0

0

8

0

Perle

1

0

0

0

0

0

1

0

Premiant

96

0

34

0

35

0

165

0

Rubín

1

0

0

0

0

0

1

0

Saaz Late

42

3

0

0

2

0

44

3

Saaz Special

26

7

0

0

0

0

26

7

Sládek

177

19

29

2

85

7

291

28

Vital

3

0

0

0

0

0

3

0

Celkem

3 815

247

530

27

600

42

4 945

316

Fotoreportáž

KvětenČervenČervenec
Obec Nesuchyně
Obec Blšany
Obec Běsno