Vegetační zpráva leden - duben 2015 (Žatecko)

1. Základní klimatické údaje


teplota °C


Měsíc

2015

2014

30-tiletý prům.

rozdíl (2015-2014)

leden

2,6

0,5

-2,0

2,1

únor

0,8

1,9

-0,2

-1,1

březen

5,2

6,4

3,6

-1,2

duben

8,7

10,9

8,5

-2,2

Suma

17,1

19,7

9,9

-2,6

srážky mm


Měsíc

2015

2014

30-tiletý prům.

rozdíl (2015-2014)

leden

13,6

18,4

20,0

-4,8

únor

2,4

7,2

19,0

-4,8

březen

32,2

12,2

23,0

20,0

duben

34,0

61,6

32,0

-27,6

Suma

82,2

99,4

94,0

-17,2


Rok

2015

2014

Maximální teplota - °C

24,1 (15.04.)

23,3 (07.04.)

Minimální teplota - °C

-3,9 (07.04.)

-4,2 (17.04.)

Maximální srážky - mm

12,8 (28.04.)

23,4 (28.04.)

Počet suchých dnů

19

17

Ve srovnání s dlouhodobým průměrem byly první tři měsíce teplotně nadprůměrné, srážky byly slabé, napršelo pouze 48,2 mm což je o 13,8 mm méně než dlouhodobý průměr za měsíce leden až březen.

Měsíc duben lze považovat za normální v porovnání s 30-tiletým průměrem, a to jak srážkově tak i teplotně.

2. Hodnocení stavu jarních prací a vegetace


Příznivý průběh počasí v dubnu umožnil provádění všech jarních prací, drátkování a řez chmele, které proběhly plynule a kvalitně. Stav porostu odpovídá danému období.

Zavádění chmele bylo započato koncem dubna u odrůd Sládek a Premiant. Žatecký poloraný červeňák se začne zavádět v obvyklém termínu 5.-10.května.

3. Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2015 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )


Odrůda

žatecko (ha)

z toho výsaz

úštěcko (ha)

z toho výsaz

tršicko (ha)

z toho výsaz

ČR (ha)

z toho výsaz

ŽPČ

3 183

284

433

57

416

25

4 032

366

Agnus

35

1

3

0

0

0

38

1

Bohemie

1

0

0

0

1

0

2

0

Bor

1

0

0

0

0

0

1

0

Cascade

1

1

0

0

0

0

1

1

Perle

1

0

0

0

0

0

1

0

Hallertau Traditon

1

0

0

0

0

0

1

0

Harmonie

5

0

0

0

0

0

5

0

Kazbek

13

1

2

0

5

0

20

1

Premiant

100

3

36

0

43

0

179

3

Rubín

1

0

0

0

0

0

1

0

Saaz Late

32

20

0

0

2

0

34

20

Saaz Special

20

9

0

0

0

0

20

9

Sládek

163

10

22

6

84

4

269

20

Vital

2

1

0

0

0

0

2

1

Ostatní

11

1

0

0

0

0

11

1

Celkem

3 570

331

496

63

551

29

4 617

423

Fotoreportáž

KvětenČervenČervenec
Obec Blšany
Obec Běsno
Obec Nesuchyně