Vegetační zpráva srpen 2009 (Žatecko)

1. Základní klimatické údaje


teplota °C


Měsíc

2009

2008

30-tiletý prům.

srpen

19,3

18,3

17,4

srážky mm


Měsíc

2009

2008

30-tiletý prům.

srpen

39,2

48,8

62,0


Měsíc

2009

2008

30-tiletý prům.

srpen

312,2

383,0

325,0


Rok

2009

2008

Maximální teplota - °C

32,3 (02.08.)

33,2 (07.08.)

Minimální teplota - °C

5,6 (30.08.)

4,8 (31.08.)

Maximální srážky - mm

12,2 (25.08.)

15,2 (15.08.)

Počet suchých dnů

20

20

2. Hodnocení průběhu vegetace


Chmel byl do začátku sklizně ve velmi dobrém stavu. Dával předpoklad velmi dobré sklizně jak u výnosu, tak u obsahu alfa hořkých látek. Výnos chmele je lehce nad hranicí dlouhodobého průměru.

Většina pěstitelů zahájila sklizeň v období od 17. 8. 2009 do 23. 8. 2009. Podle posledních odhadů ukončí většina producentů sklizeň Žateckého poloraného červeňáku do 4. 9. 2009 a dále bude následovat sklizeň dalších odrůd (Premiant, Agnus, Sládek).

3. Ochrana chmele


Zdravotní stav chmele byl na většině chmelnic dobrý. Největší problém způsobil v letošní vegetaci silný výskyt svilušky chmelové, která se silně namnožila v období vysokých teplot na počátku srpna. Některé plochy bylo nutné sklidit dříve, neboť již nebylo možné použít chemické prostředky na ochranu vzhledem k ochranným lhůtám.

Fotoreportáž

KvětenČervenČervenec
Obec Blšany
Obec Běsno
Obec Nesuchyně