AKTUALITY


 

Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2018 ( zdroj ÚKZÚZ Žatec )

Oproti roku 2017 došlo k navýšení ploch o 81 ha, z toho 31 ha u odrůdy ŽPČ.

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 401 149 457 8 494 76 4 352 233
Agnus  37 2 3 0 2 2

42

4
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Cascade 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 7 2 0 0 0 0 7 2
Kazbek 25 0 5 0 4 2 34 2
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Premiant 99 3 32 0 39 4 170 7
Rubín 2 1 0 0 0 0 2 1
Saaz late 44 2 0 0 2 0 46 2
Saaz Special 34 2 0 0 0 0 34 2
Sládek 199 28 36 6 87 4 322 38
Vital 3 0 1 1 0 0 4 1
Ostatní 8 0 0 0 0 0 8 0

Celkem

3 863
189 534 15 629 88 5 026

292
Pozvánka

 

Vážení obchodní přátelé,

 

u příležitosti konání Craft Brewers Conference and BrewExpo America® v Nashvillu si Vás dovolujeme pozvat k návštěvě našeho stánku č. 2233, ve dnech 30. 4.  - 3. 5. 2018.

 
Pozvánka

 

 
Finanční příspěvek - projekt "Sociální automobil"

 

Dne 29. 3. 2018 byl předán do provozu "Sociální automobil" na jehož projektu se sponzorsky jako již v předešlých letech podílela i naše společnost.

 
Fotoreportáž Pivo Bier Ale Expo 2018

 

 

 

 

 

 

 


 
Výsledky sklizně 2017 (zdroj ÚKZÚZ Žatec)

 

 

Odrůda žatecko (t) úštěcko (t) tršicko (t) ČR celkem (t)
         
ŽPČ 4 286,95 649,75 577,52 5 514,22
Sládek 349,28 74,59 190,02 613,89
Premiant 193,49 70,40 78,38 342,27
Agnus 87,31 10,40 0 97,71
Cascade 2,02 0 0 2,02
Bohemie 0,65 0 1,05 1,70
Perle 0,14 0 0 0,14
Hallertauer Tradition 0,13 0 0 0,13
Vital 6,57 0 0 6,57
Harmonie 11,20 0 0 11,20
Kazbek 46,20 11,06 13,35 70,61
Rubín 1,37 0 0 1,37
SAAZ LATE 77,31 0 3,90 81,21
SAAZ speciál 45,04 0 0 45,04
Ostatní 8,71 0 0 8,71
Celkem 5 116,37
816,20 864,22 6 796,79

 
Přehled sklizňových ploch chmele v ČR k 30.04.2017 (zdroj ÚKZÚZ Žatec)

 

Plocha chmelnic v České republice se zvyšuje

 4.5.2017

 

Tisková zpráva – Pozitivní trend vývoje ploch chmelnic v České republice ukázala předběžná sumarizace ÚKZÚZ. Sklizňová plocha chmelnic k 30.4.2017 se oproti loňsku opět zvýšila, a to o 170 hektarů na celkových 4945 hektarů (v roce 2016 byla plocha 4775 hektarů).

 

Nejvíce se zvýšila plocha u naší tradiční odrůdy Žatecký poloraný červeňák a to o 131 hektarů na současných 4321 hektarů. Plocha u odrůdy Sládek pak byla povýšena méně a to pouze o 24 hektarů na současných 291 hektarů. Odrůda Kazbek  se zvedla  o 13 hektarů na současných 34 hektarů. Pouze o 6 hektarů byla povýšena plocha u odrůdy Saaz Special na současných 26 hektarů.  Jen o 3 hektary byla povýšena plocha stejně u odrůd Agnus a Saaz Late. Ke snížení plochy došlo pouze u jedné odrůdy, a to o 10 hektarů u odrůdy Premiant. Celková plocha výsazů činila 316 hektarů.

 

Ivana Kršková, PR

 

Odrůda žatecko (ha) z toho výsaz úštěcko (ha) z toho výsaz tršicko (ha) z toho výsaz ČR  (ha) z toho výsaz
                 
ŽPČ 3 390 204 459 23 472 35 4 321 262
Agnus  39 4 3 0 0 0

42

4
Bohemie 1 0 0 0 1 0 2 0
Cascade 1 0 0 0 0 0 1 0
Perle 1 0 0 0 0 0 1 0
Hallertau Traditon 1 0 0 0 0 0 1 0
Harmonie 5 0 0 0 0 0 5 0
Kazbek 24 10 5 2 5 0 34 12
Premiant 96 0 34 0 35 0 165 0
Rubín 1 0 0 0 0 0 1 0
Saaz Late 42 3 0 0 2 0 44 3
Saaz Special 26 7 0 0 0 0 26 7
Sládek 177 19 29 2 85 7 291 28
Vital 3 0 0 0 0 0 3 0
Ostatní 8 0 0 0 0 0 8 0

Celkem

3 815
247 530 27 600 42 4 945

316